Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

TỔNG QUAN

  • Vị trí
  • Giẽ Hạ, xã Phú Yên
  • Tổng diện tích
  • 10,5ha
  • Quy mô dự án
  • tổng mức đầu tư là 200,367 tỷ đồng
Chi tiết

 

 

 

LIÊN HỆ