DỰ ÁN - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

Dạng lưới Dạng danh sách

Dự án Chợ Phố Hiến

TP Hưng Yên

Vị trí: TP Hưng Yên
Tổng diện tích: 29.137m²
Dự án Chợ Phố Hiến
Quy mô dự án: Mức vốn đầu tư giai đoạn 1: Trên 298 tỷ đồng; Tổng mức vốn đầu tư dự án: Trên 790 tỷ đồng.
Dự án Chợ Phố Hiến
Vị trí: TP Hưng Yên
Dự án Chợ Phố Hiến
Tổng diện tích: 29.137m²
Dự án Chợ Phố Hiến
Quy mô dự án: Mức vốn đầu tư giai đoạn 1: Trên 298 tỷ đồng; Tổng mức vốn đầu tư dự án: Trên 790 tỷ đồng.

Dự án Quảng Bình JADE DRAGON CITY

Quảng Bình

Vị trí: Quảng Bình
Tổng diện tích:
Dự án Quảng Bình JADE DRAGON CITY
Quy mô dự án:
Dự án Quảng Bình JADE DRAGON CITY
Vị trí: Quảng Bình
Dự án Quảng Bình JADE DRAGON CITY
Tổng diện tích:
Dự án Quảng Bình JADE DRAGON CITY
Quy mô dự án:

Dự án khu đôi thị mới bạc liêu

Thành phố Bạc Liêu

Vị trí: Thành phố Bạc Liêu
Tổng diện tích: 35.144 m2
Dự án khu đôi thị mới bạc liêu
Quy mô dự án: 1.436 tỷ đồng
Dự án khu đôi thị mới bạc liêu
Vị trí: Thành phố Bạc Liêu
Dự án khu đôi thị mới bạc liêu
Tổng diện tích: 35.144 m2
Dự án khu đôi thị mới bạc liêu
Quy mô dự án: 1.436 tỷ đồng

Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

Giẽ Hạ, xã Phú Yên

Vị trí: Giẽ Hạ, xã Phú Yên
Tổng diện tích: 10,5ha
Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Quy mô dự án: tổng mức đầu tư là 200,367 tỷ đồng
Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Vị trí: Giẽ Hạ, xã Phú Yên
Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Tổng diện tích: 10,5ha
Dự án Khôi phục, phát triển Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Quy mô dự án: tổng mức đầu tư là 200,367 tỷ đồng