Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
1. TẦM NHÌN
Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, lấy bất động sản – Thương mại – Dịch vụ - Bất động sản Công nghiệp làm mũi nhọn để phát triển, xây dựng thương hiệu lớn mạnh, bền vững
2. SỨ MỆNH
Tập đoàn HOÀNG PHÁT hiểu rõ mọi sự hợp tác lâu dài đều dựa trên cơ sở bình đẳng và hài hòa về lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Chúng tôi cam kết mang lại những “giá trị thực” và “tiêu chuẩn mới” phục vụ sự hưng thịnh của cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững.
- Đối với khách hàng: Đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực không ngừng để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
- Đối với nhà đầu tư & đối tác: Đề cao tinh thần bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, minh bạch mọi hoạt động về tài chính và tối ưu hóa giá trị đầu tư.
- Đối với cộng đồng, xã hội: Kiến tạo cộng đồng văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển bền vững qua việc cung cấp sản phẩm bất động sản và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- Đối với cán bộ nhân viên: Chú trọng chất lượng Đào tạo, hướng nghiệp đối với Lãnh đạo – CBNV; Nâng cao tinh thần và vật chất qua những chính sách phúc lợi, đãi ngộ trong môi trường thuận lợi để CBNV phát huy thế mạnh bản thân.
3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tín:  Uy Tín với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư
Chuyên: Hoạt động Chuyên Nghiệp nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng
Nhiệm: Trách Nhiệm trong điều hành, quản lí công việc, vươn đến tầm cao mới
4. TRIẾT LÍ KINH DOANH
Minh bạch và bình đẳng là cơ sở cho sự hợp tác lâu dài, đảm bảo lợi ích của đôi bên. Song song với việc tạo ra doanh thu và đột phá tăng trưởng là sự sẻ chia giá trị sống, lan tỏa trách nhiệm của doanh nghiệp đến cộng đồng.