Cơ hội phát triển - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

Cơ hội phát triển

  • Để phát huy sức mạnh của “Người Phát Đạt” nguyên tắc chính của doanh nghiệp là “đồng hành cùng phát triển”.
  • Phát Đạt có chủ trương ưu tiên thăng tiến cho nhân sự nội bộ nên có rất nhiều cơ hội cho cán bộ nhân viên. Những cá nhân làm việc tốt, có đóng góp xuất sắc sẽ được tạo cơ hội phát triển ở bậc cao hơn về quản lý cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Việc công nhận thành tích dựa trên hệ thống đánh giá KPIs khách quan và công bằng.