Hệ thống lương thưởng - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

Hệ thống lương thưởng

  • Chính sách lương thưởng của Phát Đạt có tính cạnh tranh trên thị trường lao động, đủ sức để  thu hút và giữ nhân tài.
  • Cơ chế khen thưởng được Phát Đạt xây dựng dựa trên hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực được tư vấn bởi các chuyên gia uy tín hàng đầu, đảm bảo được việc phát huy tối đa năng lực và ghi nhận cống hiến của mỗi nhân viên.
  • Lương của người lao động đến T12/2018 bình quân đạt 26,5 triệu đồng/tháng (trong đó đối với cán bộ quản lý lương bình quân 43,86 triệu đồng/tháng).