Môi trường làm việc - Tập Đoàn Hoàng Phát

menu

Đóng

Môi trường làm việc

  • Phát Đạt định hướng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phát huy tối đa năng lực làm việc của mỗi cá nhân và mong muốn nhân viên sẽ luôn tin tưởng, tự hào và hạnh phúc khi làm việc tại Phát Đạt.
  • Ban lãnh đạo Phát Đạt luôn dành thời gian và ngân sách để thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường làm việc, quan tâm đến việc phát triển năng lực và nghề nghiệp cho nhân viên.